Misja ICEN

Idea powołania niezależnego forum eksperckiego jakie stanowi ICEN, pojawiła się już rok temu, gdy w Polsce rozpoczęło się wdrażanie w życie Dyrektywy Unii Europejskiej  dotyczącej certyfikatów energetycznych. Dyrektywę tą (EPBD - The Energy Performance of Buildings Directive) ogłoszono we wspólnocie państw europejskich, 4 stycznia 2003 r. Jej głównym celem jest wprowadzenie ocen dla standardu energetycznego na podstawie najważniejszych elementów, które odpowiadają za zużycie energii w budynkach i lokalach. Ocena ta wydawana jest w postaci świadectwa energetycznego.

european-parliament-strasbourg-inside

Dyrektywa wynika z globalnego poszukiwania oszczędności energii w wielu obszarach. Jej zadaniem jest uświadomienie użytkownikom budynków, że mają oni możliwość nie tylko poprawienia swoich warunków mieszkaniowych, ale też znacznego ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją lokali i obniżenie zużywanej energii. Ponadto, dzięki wprowadzaniu dyrektywy, wszyscy nabywcy nowych mieszkań i budynków, oraz nabywcy nieruchomości mieszkaniowych na rynku wtórnym, będą mieli pełną świadomość kosztów energii, która będzie zużywana na ich eksploatację.

 
Oferta Instytutu

Wiele osób kończących specjalistyczne kursy, uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego, wielu absolwentów kończących studia podyplomowe z uprawnieniami do sporządzania świadectw energetycznych odczuwa potrzebę konsultacji w wielu dziedzinach związanych z samym technicznie teoretycznie  i praktycznie wykonywanym certyfikatem.

Instytut Certyfikacji Energetycznej Nieruchomości wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferując:

  • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uzytkową;
  • Inwentaryzację dla celów certyfikacji energetycznej i audytu termomodernizacyjnego;
  • Badania termowizyjne wraz z interpretacją wyników;
  • Konsultacje w sprawach certyfikacji;
  • Konstultacje przy sporządzaniu certyfikatów energetycznych z wykorzystaniem programów użytkowych: CERTO, Build-Desc, ArCaDia i innych;
  • Doradztwo termomodernizacyjne
  • Pomoc przy sporządzaniu biznesplanów dla celów termomodernizacji małych wspólnot mieszkaniowych;
  • Wykonywanie ocen charakterystyki energetycznej;
  • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  • Przygotowanie do egzaminów praktycznych organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą lub też mają Państwo pytania związane z naszą ofertą, zapraszamy do nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem zakładki Kontakt.